ReaTech is een erkend opleidingscentrum voor Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Vraag advies
Website Alimento