Er bestaan vier manieren om een persoon iets bij te brengen: framing (iets vertellen), training (kennisoverdracht), mentoring (het delen van ervaringen) en coaching.

Coaching is het proces waarbij iemand optreedt als een gids die een andere persoon uitdaagt zijn potentieel te realiseren. Zoals goed bedrijfsbeheer erin bestaat middelen efficiënt in te zetten, zo is coaching bedoeld om een individu ertoe te brengen het beste wat hij in zich heeft optimaal te benutten.

Stress- en burn-out coach

Loopbaan coaching

Voorstelling coach

Lynn Verstraete

Empathisch – Motiverend – Nabijheid – Resultaatgericht

Als kind en jongere was ik iemand met weinig zelfvertrouwen, sociaal en perfectionistisch ingesteld. Ik wist al heel snel dat ik later iets wou doen in de sociale sector. Tijdens het secundair onderwijs volgde ik dan ook de richting Humane Wetenschappen. Hierdoor werd mijn interesse in ‘de mens’ versterkt. Ik besliste dan ook om Bachelor Sociaal Werk te studeren. Drie jaar later was ik afgestudeerd.

Eerst ging ik een 6-tal maanden aan de slag als opvoeder in een voorziening voor mensen met een beperking. Vanaf dan, januari 2016, ben ik werkzaam als maatschappelijk werker in een OCMW.

Hier kom ik met veel verschillende doelgroepen in contact en is mijn job inhoud divers.

Door mijn ervaringen werd ik geprikkeld om mij bij te scholen tot ‘Stress- en burn-out coach’. Daarnaast kan je bij mij ook terecht voor ‘Loopbaan coaching’ en ‘Life Coaching’.

Ik merk dat heel wat mensen ‘vastlopen’ op verschillende levensdomeinen: job, privé,… Voor die mensen wil ik het duwtje in de rug zijn die nodig is om tot actie over te gaan.

Samen gaan we op zoek naar je kwaliteiten, talenten, wensen,… Dit gebeurt aan de hand van coaching technieken, oefeningen en gesprekken. Want mijn missie is: samen op pad gaan zodat mensen de nodige stappen kunnen/durven zetten naar hun ideale wereld.

Wat is coaching?
  • Professionele begeleiding met de coach als gelijkwaardige partner
  • Ondersteuning bij het behalen van zelfgekozen doelen
  • Mensen bewustmaken van hun gedrag en het effect dat dit gedrag heeft
Wat is coaching NIET?
  • Problemen oplossen
  • Therapeutisch: we gaan niet inzoomen op de ellende uit jouw verleden