ReaTech werd na een kwaliteitsaudit geregistreerd als dienstverlener van de KMO-portefeuille.
Dit betekent wanneer u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, dat tot 30% van het opleidingsbedrag subsidiabel is.

Daarbovenop werd ReaTech ook erkend door verschillende paritaire comités.
Afhankelijk van de sector kan er een extra tussenkomst of een volledige terugbetaling voorzien worden.
Indien ReaTech nog niet werd erkend door jullie sectorfonds, bekijken wij graag de mogelijkheden om die extra tegemoetkoming toch te kunnen aanbieden.

Niet enkel voor de bedrijven voorzien wij tegemoetkomingen, ook voor de cursisten!
Met onze partner Assurwest hebben onze cursisten recht op een minimumkorting van 10% op al hun bestaande verzekeringspremies.