Conform MB 26/02/2009

Het ministerieel besluit over het attest van een
basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen, voor onthaalouders en personeel in opvangvoorzieningen

MB 26/02/2009

Levensreddend handelen voor
Onthaalouders

3 uur

Artikel 3

1) Theoretisch deel

In het theoretisch deel komen volgende onderwerpen aan bod: de typische gevaren voor kinderen, de basisprincipes van de eerste hulp, het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen en het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie;

2) Praktisch deel

Er wordt ruim de tijd gegeven om te oefenen en waarbij minstens de volgende onderwerpen aan bod komen: het inoefenen van reanimatie van kinderen op poppen met de maat van de opgevangen kinderen, de handelingen bij verslikken en stikken, en de veiligheidshouding.

Artikel 6

Het personeel en de onthaalouders moeten de basisopleiding levenreddend handelen minstens om de drie jaar volgen.

Tarieven

Levensreddend handelen voor onthaalouders

Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.