Codex over het welzijn op het werk

Boek I.- Algemene beginselen

Titel 4.– Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers

Re-integratiebeleid voor werknemers na langdurige afwezigheid

Een werkgever is wettelijk verplicht om preventiemaatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, maar het loont ook om te investeren in de werkhervatting van werknemers die langdurig afwezig zijn ten gevolge van een ziekte.

Zes redenen om te investeren in de terugkeer na langdurige afwezigheid

  1. Werknemers voelen zich betrokken en gewaardeerd en raken meer gemotiveerd. Ze ervaren dat er meer rekening gehouden wordt met individuele mogelijkheden door de mensgerichte aanpak bij afwezigheid en hervatting.
  2. De directe en indirecte kosten van ziekteverzuim dalen.
  3. Er is een beter beheer van kennisoverdracht met een groeiende expertise op lange termijn.
  4. Het algemeen welzijn op de werkvloer stijgt door aandacht te geven aan het principe ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ en werk naar ieders vermogen.
  5. De onderneming krijgt een positief imago en zet in op de duurzame ontwikkeling van zijn menselijk kapitaal waardoor hij een attractieve werkgever is.
  6. De codex over het welzijn op het werk bepaalt dat ondernemingen en instellingen een re-integratiebeleid moeten voeren.

Om de drempel te verkleinen, kunnen werknemers langs komen in onze praktijk om onder professionele begeleiding toe te werken naar een succesvolle re-integratie.  Voor meer info over re-integratie en coaching, kan u terecht bij onze ReaTech-coaches.

Meer info