Werken bij ReaTech

Gezocht: Freelance EHBO-instructeur

Functieprofiel

Als ReaTech-instructeur ga je op een gestructureerde manier aan het werk, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je ben zowel een vakdeskundige binnen de EHBO, als een onderwijsdeskundige die de materie duidelijk kan overbrengen naar de cursisten. Je ziet toe of je opleidingen voldoen aan onze kwaliteitsnorm en je beklemtoont het belang van veiligheidsbewust te denken en te handelen.

Profiel van een ReaTech-instructeur

Minimumvereisten:

  • Beschikken over een ondernemingsnummer of BTW nummer.

  • Aantoonbare praktijkervaring (verpleegkundige, ambulancier, brandweerman, hoger redder, … )
  • Ervaring als instructeur is een meerwaarde. (interne opleidingen zijn bespreekbaar)