Codex over het welzijn op het werk

Boek I. – Algemene beginselen

Titel 5.– Eerste hulp

Bedrijfseerstehulp
Basisopleiding

Opleidingsduur is
20 uur

Lessenpakket voor
iedere cursist:

 • Handboek
 • Verbandenset
 • Pocketmasker

Artikel 9

Doelstelling 1: De basisprincipes

 • De rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen).

 • Het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures.

 • De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen).

 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie).

 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen.

 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

Doelstelling 3: Andere afwijkingen

 • De symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen.

 • In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

  •  bloedingen;
  •  huidwonden;
  •  letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;
  •  hoofdletsels, inclusief vermoeden van wervelletsel;
  •  brandwonden;
  •  oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Tarieven

Basisopleiding

€150,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.

Bedrijfseerstehulp
Bijscholing

Opleidingsduur  van de bijscholing is
4 uur

Inhoud van de bijscholing:

 • Verplichte module

 • Keuzemodule

Artikel 9

Verplichte module

Basisprincipes + reanimatie met AED (2 of 3 uur)

 • De cursist kan het nut van de noodzaak tot het registeren van incidenten en acties duiden;

 • De cursist kan de principes van de eerste hulp bij een interventie toepassen;

 • De cursist past de vier stappen van de eerste hulp toe in een interventie;

 • De cursist kan de vitale functies (ademhaling en circulatie) ondersteunen van een slachtoffer in een noodsituatie;

 • De cursist kan de technieken die gebruikt worden bij een slachtoffer met een flauwte toepassen.

Keuzemodules:

Module 1: Wondverzorging 

 • De cursist kan de gevaren bij bloedingen duiden;

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij de verschillende wonden aan de huid;

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij breuken;

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij brandwonden.

Ter info:
In 2017 had ongeveer 50% van de arbeidsongevallen een wonde of oppervlakkig letsel tot gevolg. Bij ongeveer 32% van de arbeidsongevallen waren ook breuken en/of ontwrichtingen gepaard.

Module 2: Evacuatietechnieken

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met behulp van een NATO-brancard;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met behulp van een evacuatiematras;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met behulp van een evacuatiestoel.

Ter info:
Een werkgever heeft volgens de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting, om werknemers op een veilige manier te kunnen evacueren. Eventueel moeten er evacuatiehulpmiddelen aanwezig zijn en training in het gebruik hiervan.

Module 3: Verslikking/verstikking

 • De cursist kan de eerste hulp toedienen bij een persoon die het slachtoffer word van een verslikking of verstikking.

 

Ter info:
In 2017 werden 26 gevallen van verstikking op de werkvloer geregistreerd. 10 daarvan waren tijdelijk arbeidsongeschikt.

Tarieven

Bijscholing

€30,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.