Codex over het welzijn op het werk

Boek I. – Algemene beginselen

Titel 5.– Eerste hulp

Met een AED verhoog je de overlevingskansen met 70% !

Bekijk dit product in de webshop

Bedrijfseerstehulp
Basisopleiding

Opleidingsduur
1-6 cursisten: 16u

7-15 cursisten: 20u

Lessenpakket voor
iedere cursist:

 • Online handboek

 • Verbandenset
 • Pocketmasker (training)

 • Notitieblok

 • De rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen).

 • Het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures.

 • De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen).

 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie).

 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen.

 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

 • De symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen.

 • In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

  •  bloedingen;
  •  huidwonden;
  •  letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;
  •  hoofdletsels, inclusief vermoeden van wervelletsel;
  •  brandwonden;
  •  oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Tarieven

Basisopleiding

€50,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.

Bedrijfseerstehulp
Bijscholing

Opleidingsduur
4 uur

Inhoud van de bijscholing:

 • Verplichte module

 • Keuzemodule

Verplichte module

Basisprincipes + reanimatie met AED (2 uur)

 • Doelstelling 1: De basisprincipes;

 • Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies;

Keuzemodules:

Module 1: Wondzorg (praktijksessie)

 • Doelstelling 3: Andere afwijkingen

Ter info:
In 2017 had ongeveer 50% van de arbeidsongevallen een wonde of oppervlakkig letsel tot gevolg. Bij ongeveer 32% van de arbeidsongevallen waren ook breuken en/of ontwrichtingen gepaard.

Module 2: Evacuatietechnieken (praktijksessie)

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen

Ter info:
Een werkgever heeft volgens de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting, om werknemers op een veilige manier te kunnen evacueren. Eventueel moeten er evacuatiehulpmiddelen aanwezig zijn en training in het gebruik hiervan.

Tarieven

Bijscholing

€30,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.