Codex over het welzijn op het werk

Boek I. – Algemene beginselen

Titel 5.– Eerste hulp

Ideale basisuitrusting voor in het EHBO-lokaal.

EHBO-koffer (Large)

Bekijk dit product in de webshop

Arbeidsongevallenverzekering

Een in België verplichte verzekering die je als werkgever voorziet van een goeie nachtrust!

Want ook al hecht je als werkgever veel belang aan preventie, een ongeval op de werkvloer of onderweg van en naar het werk valt nooit helemaal uit te sluiten.

Gratis check-up arbeidsongevallenverzekering

Bedrijfseerstehulp
Basisopleiding

Opleidingsduur
1-6 cursisten: 16u

7-15 cursisten: 20u

Lessenpakket voor
iedere cursist:

 • Online handboek

 • Verbandenset
 • Pocketmasker (training)

 • Notitieblok

Doelstelling 1: De basisprincipes

 • De rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen).

 • Het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures.

 • De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen).

 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie).

 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen.

 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

Doelstelling 3: Andere afwijkingen

 • De symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen.

 • In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

  •  bloedingen;
  •  huidwonden;
  •  letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;
  •  hoofdletsels, inclusief vermoeden van wervelletsel;
  •  brandwonden;
  •  oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Tarieven

Basisopleiding

€150,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.

Bedrijfseerstehulp
Bijscholing

Opleidingsduur
4 uur

Inhoud van de bijscholing:

 • Verplichte module

 • Keuzemodule

Verplichte module

Basisprincipes + reanimatie met AED (2 uur)

 • Doelstelling 1: De basisprincipes;

 • Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies;

Keuzemodules:

Corona-bijscholing (blended learning)

2u e-learning + 2u praktijksessie

Maximaal 7 cursisten per praktijksessie tijdens de coronacrisis! 

 • Doelstelling 3: Andere afwijkingen

Module 1: Wondzorg (praktijksessie)

 • Doelstelling 3: Andere afwijkingen

Ter info:
In 2017 had ongeveer 50% van de arbeidsongevallen een wonde of oppervlakkig letsel tot gevolg. Bij ongeveer 32% van de arbeidsongevallen waren ook breuken en/of ontwrichtingen gepaard.

Module 2: Evacuatietechnieken (praktijksessie)

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen

Ter info:
Een werkgever heeft volgens de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting, om werknemers op een veilige manier te kunnen evacueren. Eventueel moeten er evacuatiehulpmiddelen aanwezig zijn en training in het gebruik hiervan.

Tarieven

Bijscholing

€30,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.