Codex over het welzijn op het werk

Boek I. – Algemene beginselen

Titel 5.– Eerste hulp

Met een AED verhoog je de overlevingskansen met 70% !

Bekijk dit product in de webshop

Bedrijfseerstehulp
Basisopleiding

Opleidingsduur
1-6 cursisten: 16u

7-15 cursisten: 20u

Lessenpakket voor
iedere cursist:

 • Online handboek

 • Verbandenset
 • Pocketmasker (training)

 • Notitieblok

 • De rol van de hulpverlener verstaan alsook de indicaties voor het gebruik van het beschikbare materiaal en de noodzaak tot het registreren van incidenten en acties (wettelijk kader begrijpen).

 • Het belang inzien van basishygiëne in eerste hulp procedures.

 • De toestand en omstandigheden correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie.

 • De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

 • Op een veilige, snelle en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een bewusteloos slachtoffer (inclusief een slachtoffer met stuiptrekkingen).

 • Op een vlotte en efficiënte manier eerste hulp toedienen aan een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie).

 • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen.

 • Snel en efficiënt de cardiopulmonale reanimatie toepassen (Richtlijnen Basisreanimatie en indien van toepassing AED van de Europese Reanimatieraad.

 • De symptomen van een ernstige aandoening (bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en de algemene principes van eerste hulp toepassen.

 • In staat zijn de correcte eerste hulp te verstrekken bij:

  •  bloedingen;
  •  huidwonden;
  •  letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten;
  •  hoofdletsels, inclusief vermoeden van wervelletsel;
  •  brandwonden;
  •  oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen.

Tarieven

Basisopleiding

€50,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.

Bedrijfseerstehulp
Bijscholing

Opleidingsduur
4 uur

Inhoud van de bijscholing:

 • Verplichte module

 • Keuzemodule

Mogelijkheid 1:

VERPLICHTE MODULE

Reanimeren en defibrilleren met een AED (2u)

We helpen u op weg met enkele basistechnieken die u kan toepassen tijdens noodsituaties. Verder leert u defibrilleren met behulp van een AED.

KEUZE MODULE

Wondverzorging (2u)

Aanvullend op de basisopleiding leert u werken met een EHBO-koffer om een wonde aan de huid te verzorgen. Brandwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel worden tevens besproken.

Mogelijkheid 2:

VERPLICHTE MODULE

Reanimeren en defibrilleren met een AED (2u)

We helpen u op weg met enkele basistechnieken die u kan toepassen tijdens noodsituaties. Verder leert u defibrilleren met behulp van een AED.

KEUZE MODULE

Evacuatietechnieken (2u)

De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen

 • De cursist kan het nut van de noodzaak tot het registeren van incidenten en acties duiden;

 • De cursist kan de principes van de eerste hulp bij een interventie toepassen;

 • De cursist past de vier stappen van de eerste hulp toe in een interventie;

 • De cursist kan de vitale functies (ademhaling en circulatie) ondersteunen van een slachtoffer in een noodsituatie;

 • De cursist kan de technieken die gebruikt worden bij een slachtoffer met een flauwte toepassen.

 • De cursist kan de gevaren bij bloedingen duiden;

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij de verschillende wonden aan de huid;

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij brandwonden.

 • De cursist kan eerste hulp technieken toepassen bij breuken;

Info:
In 2017 had ongeveer 50% van de arbeidsongevallen een wonde of oppervlakkig letsel tot gevolg. Bij ongeveer 32% van de arbeidsongevallen waren ook breuken en/of ontwrichtingen gepaard.

 • De cursist kan een slachtoffer benaderen die geëvacueerd moet worden;

 • De cursist kan het belang duiden van een efficiënt evacuatieplan;

 • De cursist kan een evacuatieplan interpreteren en meehelpen met de ontwikkeling hiervan;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een NATO-brancard;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een wervelplank;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een evacuatiestoel;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een evacuatiematras.

Info:
Een werkgever heeft volgens de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting, om werknemers op een veilige manier te kunnen evacueren. Eventueel moeten er evacuatiehulpmiddelen aanwezig zijn en training in het gebruik hiervan.

 

Tarieven

Bijscholing

€30,00 per extra deelnemer met een maximum van 15 cursisten per opleiding.
Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.