Codex over het welzijn op het werk

Boek III.- Arbeidsplaatsen

Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Een praktijkgerichte opleiding die voor iedereen toegankelijk is. Dit om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Met een gasgestookte bluseenheid komen wij ter plaatse en oefenen we met verschillende type blussers die volledig conform zijn met de milieuwetgeving.

Onze snelblussers zijn hervulbaar.

Met ons mobiel schuimblusvulstation kunnen we ter plaatse onze snelblusser zelf hervullen. We oefenen zoveel als nodig tot de techniek juist is!

Kleine blusmiddelen + Evacuatie

Tijdsduur: 4u

Prijs: € 800,00

(Excl. BTW en verplaatsingskosten)
Subsidie via de KMO-portefeuille

Groep 1 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Groep 1 (max. 7 cursisten)

Evacuatietechnieken (2u)

De procedures inzake comfortzorgen voorafgaand aan de evacuatie en de procedures van verplaatsing en evacuatie van slachtoffers kennen en correct toepassen.

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;

 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.

  • Schuimblusser met biologisch afbreekbaar schuim
  • CO2-blusser
  • Blusdeken
 • De cursist kan een slachtoffer benaderen die geëvacueerd moet worden;

 • De cursist kan het belang duiden van een efficiënt evacuatieplan;

 • De cursist kan een evacuatieplan interpreteren en meehelpen met de ontwikkeling hiervan;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een NATO-brancard;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een wervelplank;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een evacuatiestoel;

 • De cursist kan een slachtoffer evacueren met een evacuatiematras.

Info:
Een werkgever heeft volgens de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting, om werknemers op een veilige manier te kunnen evacueren. Eventueel moeten er evacuatiehulpmiddelen aanwezig zijn en training in het gebruik hiervan.

Kleine blusmiddelen (2 sessies)

Tijdsduur: 4u

Prijs: € 1 000,00

(Excl. BTW en verplaatsingskosten)
Subsidie via de KMO-portefeuille

Groep 1 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Groep 2 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;

 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.

  • Schuimblusser met biologisch afbreekbaar schuim
  • CO2-blusser
  • Blusdeken
Rookmelder ST 620

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders.
Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Bekijk dit product in de webshop

Kleine blusmiddelen + Bijscholing bedrijfseerstehulp

Tijdsduur: 6u

Groep 1 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Prijs: € 560,00

(Excl. BTW en verplaatsingskosten)
Subsidie via de KMO-portefeuille

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;

 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.

  • Schuimblusser met biologisch afbreekbaar schuim
  • CO2-blusser
  • Blusdeken

Groep 1 (max. 15 cursisten)

Bijscholing bedrijfseerstehulp (4u)

Prijs volgens het aantal cursisten