Codex over het welzijn op het werk

Boek III.- Arbeidsplaatsen

Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
Rookmelder ST 620

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders.
Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Bekijk dit product in de webshop

Brandverzekering

Een snelle bluspoging in het beginstadium van een brand, kan veel materiële- maar ook lichamelijke schade vermijden. Een brandverzekering zorgt dan ook voor een financiële dekking voor de opgelopen schade.

Gratis check-up brandverzekering

Cursus Kleine blusmiddelen

Tijdsduur: 3u

Doelstellingen:

Deel 1: E-learning (1 uur)

 • De cursist kan enkele preventiemaatregelen tegen brand duiden;
 • De cursist kan de werking van de vuurdriehoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;
 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;
 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

Deel 2: Praktijk (2 uur)

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.
  • Schuimblusser met biologisch afbreekbaar schuim
  • CO2-blusser
  • Blusdeken

Enkele simulaties die we uitvoeren tijdens de praktijksessie:

 • Afvalbrand;
 • Vloeistofbrand (koolwaterstoffen);
 • Brand in een elektromotor;
 • Persoon in brand;
 • Fornuisbrand;

Onze snelblussers zijn hervulbaar.

Met ons mobiel schuimblusvulstation kunnen de cursisten hun snelblusser zelf hervullen. We oefenen zoveel als nodig tot de techniek juist is!

Tarieven

Kleine blusmiddelen

Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.