Codex over het welzijn op het werk

Boek III.- Arbeidsplaatsen

Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Basisopleiding “Kleine blusmiddelen”

Tijdsduur: 2u

Doelstellingen:

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;
 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.
 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;
 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.
  • Schuimblusser met biologisch afbreekbaar schuim
  • CO2-blusser
  • Blusdeken

Enkele simulaties die we uitvoeren tijdens de praktijksessie:

 • Afvalbrand;
 • Vloeistofbrand (koolwaterstoffen);
 • Brand in een elektromotor;
 • Persoon in brand;
 • Fornuisbrand;

Een praktijkgerichte opleiding die voor iedereen toegankelijk is. Dit om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Met een gasgestookte bluseenheid komen wij ter plaatse en oefenen we met verschillende type blussers die volledig conform zijn met de milieuwetgeving.

Onze snelblussers zijn hervulbaar.

Met ons mobiel schuimblusvulstation kunnen we ter plaatse onze snelblusser zelf hervullen. We oefenen zoveel als nodig tot de techniek juist is!

Tarieven

Kleine blusmiddelen

Prijzen exclusief BTW en verplaatsingskosten.

Rookmelder ST 620

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders.
Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Bekijk dit product in de webshop

EXTRA “Blusdeken voor voertuigen en heftrucks “

Tijdsduur: 30min

Het gebruik van een blusdeken is de meest efficiënte manier om (elektrische)autobranden onder controle te houden tot aankomst van de brandweer.

Elke autobrand is gevaarlijk en giftig. Een autobrand in een tankstation, wegtunnel, parkeerplaats of passagiersveerboot kan een ramp zijn. Met het blusdeken kunt u de vlammen, rook en giftige dampen in een autobrand in enkele seconden in bedwang houden. Het is de enige oplossing om op een veilige manier de tijd te overbruggen tot bij aankomst van de brandweer.

Doelstellingen:

 • De cursist kan inspelen op de gevaren die zich voordoen bij een voertuigbrand;
 • De cursist kan zich voorzien van de nodige PBM’s om een voertuigbrand te bestrijden;
 • De cursist kan een blusdeken over een voertuig leggen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

Tarieven

EXTRA “Blusdeken voor voertuigen en heftrucks “

Deze module is enkel beschikbaar met de basisopleiding.