Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Opleiding

Codex over het welzijn op het werk

Boek III.- Arbeidsplaatsen

Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Een praktijkgerichte opleiding die voor iedereen toegankelijk is. Dit om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Met een gasgestookte bluseenheid komen wij ter plaatse en oefenen we met verschillende type blussers die volledig conform zijn met de milieuwetgeving.

Onze snelblussers zijn hervulbaar.

Met ons mobiel schuimblusvulstation kunnen we ter plaatse onze snelblusser zelf hervullen. We oefenen zoveel als nodig tot de techniek juist is!

Kleine blusmiddelen (2 sessies)

Tijdsduur: 4u

Subsidie via de KMO-portefeuille mogelijk

Groep 1 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

Groep 2 (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;

 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.

  • Schuimblusser
  • Brandhaspel
  • CO2-blusser
  • Blusdeken

Extra sessies (zoveel als nodig)

Tijdsduur: 2u

Subsidie via de KMO-portefeuille mogelijk

Extra groep (max. 7 cursisten)

Kleine blusmiddelen (2u)

Basisbrandbestrijding om een beginnende brand geen kans te geven en zo potentieel veel materiële- / lichamelijke schade te voorkomen.

 • De cursist kan de werking van de vuur-driehoek/-vijfhoek verduidelijken met een praktisch voorbeeld;

 • De cursist maakt gebruik van het juiste blusmiddel voor de toe te passen brandklasse.

 • De cursist kan de gevaren van de brand inschatten in inspelen op de risico’s die zich voordoen in functie van het brandverloop;

 • De cursist kan het juiste blusmiddelen hanteren in functie van het brandscenario.

  • Schuimblusser
  • Brandhaspel
  • CO2-blusser
  • Blusdeken