Brand-

preventie

Brandpreventie


Jaarlijks zorgen in België ongeveer 10 000 branden in gebouwen voor talrijke doden, brandwonden en materiële schadegevallen.

Een brand breidt zeer snel uit. In enkele minuten tijd kan het vuur onbeheersbaar worden en zo een reëel gevaar voor mensen vormen. De prijs van een brand kan heel hoog zijn: een sterfgeval, uw huis, de inboedel, souvenirs …

Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen door enkele, soms zeer eenvoudige, voorzorgsmaatregelen te treffen.

Kleine blusmiddelen

Evacuatie